A9 வீதி திறக்கப்பட்ட நாள் இது தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் அரசியல் வெற்றி.!

0

சிங்கள ஆக்கிரமிப்பை உறுதிப்படுத்த வன்னியை ஊடறுத்து யாழ்
குடாநாட்டுக்கு பாதையமைக்க சிங்கள அரசு மேற்கொண்ட  ஜெயசிக்குறுய்
இராணுவ நடவடிக்கையை முறியடித்தனர் புலிகள் இது புலிகளின்
இராணுவ வெற்றி சிங்கள ஆக்கிரமிப்பு நோக்கிலான முயற்சியை
தோற்கடித்த விடுதலைப்புலிகள் சமாதான முயற்சி வாயிலாக மக்களின்
போக்குவரத்துக்கு பாதை திறந்தனர். அப் பாதை வழியே யாழ் சென்ற
புலிவீரர்களை மக்கள் வெள்ளம் அன்புப் பெருக்கில் ஆரவாரித்து
வரவேற்றது. இது தமிழீழ விடுதலை  புலிகளின் அரசியல் வெற்றி.

Leave A Reply

Your email address will not be published.