நெய்தல்.!

0

இறுவெட்டு: நெய்தல்.
உருவாக்கம்: இது விடுதலைப்புலிகளின் கடற்புலி அமைப்புக் கலைஞர்களின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சி இது.
வெளியீடு: கலை பண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்.

 

 

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம”

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.